Tolking

Tolketjenester

For å kommunisere best mulig med samarbeidspartnere og potensielle kunder fra ulike land, kan det være lønnsomt å investere i en tolk. Nelson Mandela har uttrykt dette svært godt:

«Hvis du snakker til en mann på et språk han forstår, når du hodet hans. Snakker du til ham på hans eget språk, når du hjertet».

I en del kulturer er et godt personlig forhold mellom kunde og leverandør en grunnleggende og avgjørende forutsetning for at samarbeidet skal fungere – eller i det hele tatt bli etablert.

​Praktisk gjennomføring
Språkøret tilbyr tolketjenester på engelsk, tysk og italiensk. Slike oppdrag kan det være lurt å booke i god tid på forhånd, for å sikre deg at vi er tilgjengelige. Prising skjer per time, unntaksvis per dag, og eventuelle reisekostnader og reisetid kommer i tillegg. Det er også stor forskjell på oppdragene: krav til teknisk og faglig kompetanse, varighet og om det har vært gjort god planlegging i forkant. Ta kontakt, så får du et tilbud tilpasset deg!