Språkanalyse for Agoda

Språkanalyse av Agodas norske nettsider
I november gjennomførte Språkøret en språkanalyse av reiseportalen Agodas norske nettsider. De store reiseportalene legger ned et stort arbeid for at nettsidene skal fungere optimalt på alle slags språk. Slik får vi nettbrukere raskest og enklest tilgang til informasjonen vi ønsker – på et språk som vi forstår!

Publisert:

Dele: